Link-uri Utile | Site-uri Utile – Top Services Bucuresti

Link-uri Utile | Site-uri Utile - Top Services Bucuresti

Link-uri Utile - CNAS Casa Nationala de Asigurari de Sanatatewww.cnas.ro Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, al carei principal obiect de activitate il reprezinta asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate din Romania.
Link-uri Utile - ccir Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucurestiwww.ccir.ro Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) este cea mai puternică asociaţie a mediului de afaceri din România, reunind în rândurile sale întreaga reţea a celor 42 de camere de comerţ şi industrie judeţene, camerele de comerţ bilaterale şi asociaţii profesionale.
Link-uri Utile - Monitorul Oficial Regia Autonoma “Monitorul Oficial”www.monitoruloficial.ro Foaia oficiala a statului roman este martora evolutiei acestuia – un adevarat breviar al principalelor evenimente istorice, politice si culturale care au dus la aparitia si dezvoltarea Romaniei moderne.
Link-uri Utile - Ministerului Finantelor Ministerul Finantelorwww.mfinante.ro M.F. aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanţelor publice, Este un minister cu rol de sinteza şi îndeplineşte următoarele funcţii: asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a programului de guvernare în domeniul finanţelor publice …
Link-uri Utile - dir gen a vamilor Directia Generala a Vamilorwww.customs.ro Autoritatea Naţionalã a Vãmilor se organizeazã şi funcţioneazã ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, cu buget şi patrimoniu proprii, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
Link-uri Utile - osim Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci – OSIMwww.osim.ro Inregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberând titluri de protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României.
Link-uri Utile - Min Muncii Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei www.mmssf.ro Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteza şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului.
Link-uri Utile - ceccar Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania www.ceccar.ro ORDONANŢĂ Nr. 65 din 19 august 1994, Republicată privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Link-uri Utile - bnr Banca Nationala a Romaniei www.bnr.ro Banca Naţională a României este banca centrală a României. Este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti. Banca Naţională a României sprijină politica economică generală a statului, fără a prejudicia îndeplinirea obiectivului său fundamental.

Stai conectat pe retele sociale