CONTABILITATE

Contabilii firmei TOP SERVICES vine in intampinarea necesitatilor companiilor, executand in mod profesionist lucrarile de contabilitate specifice: servicii contabilitate bucuresti, contabilitate generala, contabilitate financiara, consultanta contabila, servicii contabilitate personal, audit contabil, etc. In acest fel, managerii au posibilitatea de a se concentra mai bine asupra afacerilor lor. TOP SERVICES vine si in ajutorul clientilor straini, avand vorbirori de limba Engleza si Italiana.

CONTABILITATE GENERALA

contabilitate-primara1Contabilitate generală sau financiară (comptabilité générale, comptabilité financière, financial accounting) are rolul de a înregistra tranzacţiile întreprinderii cu mediul extern, pentru determinarea periodică a situaţiei patrimoniale şi financiare şi a rezultatului obţinut.

 • Inregistrarea contabila cronologica si sistematica a documentelor primare;
 • Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii;
 • Evidenta analitica si sintetica pentru clienti si furnizori, a celorlaltor creante si obligatii;
 • Evidenta conturilor de trezorerie (banci, casa, avansuri de trezorerie);
 • Intocmirea lunara a balantei de verificare, registrului jurnal si a altor situatii contabile;
 • Calculul trimestrial al TVA si al impozitului pe venit/profit;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea raportarilor financiare semestriale si anuale (bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, anexe la bilant etc.) in conformitate cu legislatia in vigoare si depunerea acestora la organele competente;
 • Inventarierea si evaluarea patrimoniului la 31 decembrie, conform legislatiei in vigoare

RAPOARTE SI ANALIZE SPECIALE

Calculatie de costuri 90%
Expertiza contabila 80%
Refacerea contabilitatii aferenta perioadei precedente 65%
Analiza creantelor si datoriilor 78%

Echipa Top Services va analiza si va intocmi periodic si la cerere rapoarte contabile si analize specifice financiare. Analizele profesionale cu date exacte si in timp real dau posibilitatea clientilor sa poata lua la timp si in favoarea lor decizia cea mai buna. Numai cu ajutorul informatiei relevante si obtinute la timp, se pot obtine performante notabile.

Realizarea unor rapoarte si analize complexe, in functie de specificul activitatii si cerintele conducerii, respectiv bugete de venituri si cheltuieli, Cash-Flow, analiza rentabilitatii firmei, global si pe departamente etc.;

 • Calculatie de costuri;
 • Expertiza contabila;
 • Refacerea contabilitatii aferenta perioadei precedente.
 • Echipa noastra vine in ajutorul managerilor companiilor prin oferirea urmatoarelor servicii de raportare financiara si contabila:
 • Intocmirea de rapoarte si analize configurate in functie de necesitatile fiecarui client;
 • Analiza fluxurilor financiare (cash flow);
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Analiza creantelor si datoriilor;
 • Analiza oportunitatii de a realiza o investitie, etc

SERVICII PERSONAL - SALARIZARE

poza3Pe langa serviciile de calcul si contabilitate a salariilor, preluam in sarcina noastra si relatia cu camera de munca, astfel incat nu trebuie sa mai pierzi timpul la ghisee pentru practici birocratice ca inregistrarea contractelor, a actelor aditionale, etc.

Suntem pregatiti sa va oferim solutii si servicii pentru problemele de personal cu care va confruntati. In parteneriat cu noi veti puteti evita desele erori care se fac in aplicarea prevederilor legale, evitand urmarile neplacute ale unor astfel de greseli: amenzi, pierderi financiare, conflicte de munca, procese interminabile.

Serviciile de personal si salarizare de care puteti beneficia sunt:

 • Redactarea si inregistrarea Contractului de Munca pentru fiecare nou salariat;
 • Intocmirea Statului de plata si calculul drepturilor salariale lunare;
 • Intocmirea ordinelor de plata aferente obligatiilor bugetare si fondurilor speciale;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile catre bugetul de stat si catre asigurarile sociale, precum si catre beneficiarii fondurilor speciale;
 • Elaborarea si depunerea fiselor fiscale pentru salariati;
 • Intocmirea documentelor la incheierea, modificarea sau incetarea Contractului de Munca

CONSULTANTA FISCALA

salariiFiscalitatea reprezinta un cost al afacerii cu o importanta deosebita in procesul decizional.

Obiectivul nostru este de a furniza clientilor nostri asistenta fiscala permanenta in vederea indeplinirii obligatiilor lor legale si optimizarii pozitiei fiscale. Suntem la dispozitia ta cu informatiile necesare in legatura cu orice intrebare sau arie de interes din domeniul impozitului pe profit, impozitului pe venit, TVA, impozit nerezidenti, etc.

 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala;
 • Optimizarea activitatii fiscale a firmei si interpretarea corecta a legislatiei
 • Reprezentarea intereselor firmei in fata organelor statului, respectiv asistenta in cazul controalelor statului
 • Consultanta privind intocmirea de norme si proceduri interne si organizarea fluxului informational;
 • Informarea periodica asupra modificarilor din domeniul financiar-contabil si fiscal;
 • Consultanta pentru obtinerea de credite, finantari, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, etc.;
 • Inregistrare de societati comerciale.

OFERTA SPECIALA PENTRU FIRMELE NOU INFIINTATE

Suntem alaturi de dvs. inca de la infiintare. Incercam sa va sprijinim cu costuri nesemnificative in etapa de demarare a afacerii dvs., in primele trei pana la sase luni, atunci cand se inregistreaza cheltuieli de constituire si alte tipuri de cheltuieli legate de infiintare, dar mai putin venituri.

CONTABILITATE CREATIVA

Consultanta privind minimizarea costurilor agentilor economici in ceea ce priveste darile catre bugetul statului si consultanta privind legislatia economica si fiscala.

AUDIT

auditAuditarea situatiilor financiare conform prevederilor OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Ordonantei 28/2006 privind reglementarea unor masuri finaciare-contabile.
Asigurarea asistentei de specialitate in vederea retratarii conturilor anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiare (IFRS) aplicabile in Romania. Aceste standarde cer ca noi sa planificam si sa efectuam auditul, in scopul de a obtine o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a dovezilor privind prezentarile de informatii din situatiile financiare.

Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatilor economice in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.

Obiectivele auditului intern:

 • verificarea conformitatii activitatilor din entitatea economica auditata cu politicile, programele si managementul acestuia, in conformitate cu prevederile legale;
 • evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice;
 • evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii in entitatea economica;
 • protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel;
 • responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar (art.22 din OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar – republicata).

Stai conectat pe retele sociale

1
2
2
1