Infiintari Firme SRL

INFIINTARI FIRME SRL
INFIINTARI FIRME SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

INFIINTARI FIRME SRL – Societatea cu Raspundere Limitata  este acea forma de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris. Capitalul social va fi fixat de catre asociati in functie de nevoile societatii, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege in valoare de 200 Ron.

INFIINTARI FIRME SRL – Societatea cu Raspunderea Limitata se poate constitui prin:

 • asocierea a doi sau a mai multor asociati pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii profitului si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor;

 • aportul unui singur asociat, care este detinatorul tuturor partilor sociale; asociatul unic poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica.

Documentele pe care trebuie sa ni le puneti la dispozitie pentru infiintari firme srl – societatii cu raspundere limitata sunt:

 • copie carte de identitate/pasaport ale asociatilor;
 • dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.); in cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social in Bucuresti.
 • TOP SERVICES va pune la dispozitie sediul social in Bucuresti
 • acordul Asociatiei de proprietari;
 • acordul vecinilor;
 • specimen de semnatura.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde urmatoarele documente:

 • cerere de inregistrare;
 • copii carte de identitate/pasaport ale asociatilor;
 • dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei;
 • actul constitutiv;
 • dovezile privind sediul social/secundar;
 • acordul Asociatiei de proprietari;
 • acordul vecinilor;
 • cazierul fiscal al asociatilor si administratorului;
 • dovezile depunerii capitalului social;
 • declaratiile date pe propria raspundere de catre asociati/administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
 • dovada achitarii taxelor de inregistrare a societatii comerciale;
 • imputernicire avocatiala.

Firma noastra va pune la dispozitie si servicii de contabilitate.

De redactarea tuturor documentelor si de obtinerea actelor necesare intocmirii dosarului pentru inregistrarea societatii la Registrul Comertului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupa noi.

In baza imputernicirii avocatiale vom depune dosarul la Registrul Comertului, va vom reprezenta in fata judecatorului delegat si va vom inmana certificatul de inregistrare a societatii comerciale in minim 7 zile de data depunerii cererii de inregistrare a societatii comerciale.

Stai conectat pe retele sociale