Infiintari Firme Bucuresti

Infiintari Firme Bucuresti
Infiintari Societati Comerciale Bucuresti
Firme Start Up

– Inregistrarea rapida a unei societati comerciale in Bucuresti.
– Top Services va asista pe intreg procesul de inregistrare a societatii comerciale in Bucuresti.
– Predarea certificatul de inregistrare intr-un timp scurt de la data depunerii cererii la Registrul Comertului.

Servicii oferite pentru infiintarea unei firme in Bucuresti

Servicii oferite pentru infiintarea unei firme in Bucuresti:

 • Consultanta si Asistenta juridica in materie de societati comerciale;

 • Infiintare societati comerciale in Bucuresti:

sageta gri SRL societate cu raspundere limitata Societate cu Raspundere Limitata;

sageta gri SA societate pe actiuni Societate pe Actiuni;

sageta gri SNC societate in nume colectiv Societate in Nume colectiv;

sageta gri SCS societate in comandita simpla Societate in Comandita Simpla;

sageta gri SCA societate in comandita pe actiuni Societate in Comandita pe Actiuni;

sageta gri PFA persoana fizica autorizata Persoana Fizica Autorizata

 • Verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma;

 • Infiintare de filiale, sucursale, puncte de lucru in Bucuresti;

 • Schimbare de sediu social, obtinere certificat nou de inregistrare in Bucuresti;

 • Prelungirea valabilitatii sediului social in Bucuresti;

 • Preluare de societati comerciale;

 • Cesiune de parti sociale;

 • Completare, restrangere sau recodificare obiecte de activitate;

 • Schimbare activitate principala, (obtinere certificat nou de inregistrare) sau activitate secundara;

 • Schimbare asociati, administratori sau prelungire mandate;

 • Schimbare denumire firma, obtinere certificat nou de inregistrare in Bucuresti;

 • Schimbarea formei juridice;

 • Majorare sau reducere capital social;

 • Corectarea erori materiale;

 • Depunere si mentionare acte la Registrul Comertului in Bucuresti;

 • Obtinere de certificate constatatoare, copii certificate sau duplicate;

 • Redactare juridica de contracte civile si comerciale, contracte de munca (individuale si colective), acte juridice de dreptul muncii;

 • Redactare, atestare si dare de data certa pentru documente;

 • Societatea noastra ofera servicii de contabilitate in Bucuresti.

INFIINTARE Societatea cu Raspundere Limitata

INFIINTARE Societatea cu Raspundere Limitata
Este acea forma de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris.

Capitalul social va fi fixat de catre asociati in functie de nevoile societatii, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege in valoare de 200 Ron. Detalii

INFIINTARE Societatea comerciala pe actiuni

INFIINTARE Societatea comerciala pe actiuni
Este forma de societate comerciala al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii raspunzand numai in limita aportului lor. Capitalul social va fi fixat de catre actionari raportat la nevoile societatii, insa nu poate fi mai mic decat echivalentul in Ron a 25.000 Euro. Detalii

INFIINTARE Societatea in Nume Colectiv

INFIINTARE Societatea in Nume Colectiv
Este forma de societate comerciala constituita prin asocierea, pe baza deplinei increderi, a doua sau mai multor persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul impartirii profitului rezultat si in care asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii. Detalii

INFIINTARE Societatea in Comandita Simpla

INFIINTARE Societatea in Comandita Simpla
Este forma de societate comerciala constituita prin asociere, pe baza deplinei increderi, a doua sau mai multor persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul impartirii profitului si in care raspund pentru obligatiile sociale, dupa caz, nelimitat si solidar (asociatii comanditati) sau in limita aportului lor (asociatii comanditatari). Detalii

INFIINTARE Societatea in Comandita pe Actiuni

INFIINTARE Societatea in Comandita pe Actiuni
Este forma de societate comerciala constituita prin asocierea mai multor persoane, care participa la formarea capitalului social prin anumite contributii reprezentate prin actiuni, in vederea desfasurarii unei activitati comerciale, pentru realizarea unor beneficii si impartirea lor si care raspund pentru obligatiile sociale nelimitat si solidar, in cazul asociatilor comanditati, si numai in limita aportului lor, in cazul asociatilor comanditari. Detalii

INFIINTARE Persoana Fizica Autorizata

INFIINTARE Persoana Fizica Autorizata
In conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta de urgenta nr. 44/2008, privind desfasurarea activitatilor economice:

 • de catre persoanele fizice autorizate
 • intreprinderile individuale si intreprinderile familiare
 • persoanele fizice sau intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale

au obligatia de a se inregistra si autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice. Detalii

Majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social poate avea loc atunci cand se impune procurarea de fonduri financiare, solutia maririi capitalului social fiind mai putin dificila decat contractarea unor imprumuturi sau emiterea unor obligatiuni, atunci cand intervin prevederi legale in acest sens.

Daca se doreste transformarea unui SRL in SA sau atunci cand exista necesitatea cresterii garantiilor pe care societatea le prezinta fata de creditori, avand in vedere ca asociatii nu raspund in fata acestora decat pana la concurenta capitalului social subscris.

Reducerea capitalului social

Reducerea capitalului social este operatiunea economica pentru care se opteaza in principal in situatia in care societatea a avut o activitate economica deficitara, care a condus la pierderea unei parti din activul patrimoniului societatii.

De asemenea, se poate recurge la solutia reducerii capitalului social atunci cand capitalul social avut in vedere la constituirea societatii se dovedeste a fi prea mare pentru nevoile acesteia.

Schimbarea formei juridice

Schimbarea formei juridice – Conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, o societate are posibilitatea sa isi schimbe forma juridica, indiferent care a fost forma pentru care a optat la infiintare.

Un SRL, spre exemplu, poate fi transformat in SA si invers, atunci cand ratiuni legate de desfasurarea activitatii o impun sau atunci cand devin incidente prevederi legale fata de care mentinerea actualei forme juridice a societatii ar presupune intrarea in ilegalitate.

Spre exemplu, un SRL poate avea un numar maxim de 50 de asociati si, daca se doreste suplimentarea numarului acestora, solutia o poate reprezenta schimbarea formei juridice in SA.

Corectare Erori Materiale

Corectare erori materiale – In situatia in care, din eroare, in Registrul Comertului s-au facut inscrieri care nu corespund cu realitatea, cu ocazia inregistrarii inmatricularii sau a unor mentiuni (de exemplu inserarea unor date de identificare gresite), trebuie parcursa procedura de indreptare a erorii materiale.

Cesiunea de parti sociale

Cesiunea de parti sociale este o operatiune juridica constand in transmiterea printr-un contract de cesiune a partilor sociale catre una sau mai multe persoane, asociate deja in societate sau straine de aceasta, care dobandesc astfel calitatea de asociati.

Transmitatorul poarta denumirea de cedent, iar dobanditorul poarta denumirea de cesionar.
Cesiunea poate fi efectuata la valoarea nominala a partilor sociale sau la o alta valoare, convenita de parti, iar in situatia in care din cesiune se inregistreaza un castig, se datoreaza impozit de 16% de catre dobanditor, calculat la diferenta pozitiva dintre pretul de vanzare si valoarea nominala a partilor sociale, prevazuta in actul constitutiv.

Schimbarea obiectului principal de activitate

Schimbarea obiectului principal de activitate – obiectul de activitate al societatii comerciale, tradus in practica prin activitatea concreta pe care o societate este autorizata sa o desfasoare, poate necesita ajustari in cursul existentei societatii in functie de perspectivele economice ale acesteia.

Chiar daca la infiintare societatea a pornit cu un set de obiecte de activitate, care la acel moment acopereau necesitatile activitatii societatii, este posibila suplimentarea/modificarea acestora ca raspuns al unei nevoi de dezvoltare sau ca si consecinta a unei noi strategii economice a societatii.

Infiintari Firme Bucuresti

 • Inregistrarea rapida a unei societati comerciale in Bucuresti.
 • TOP SERVICES va asista pe intreg procesul de inregistrare a societatii comerciale in Bucuresti.
 • Predarea certificatul de inregistrare intr-un timp scurt de la data depunerii cererii la Registrul Comertului.

Stai conectat pe retele sociale