Infiintari Firme SCA

INFIINTARI FIRME SCA
INFIINTARI FIRME SOCIETATE IN COMANDITA PE ACTIUNI

INFIINTARI FIRME SCA – Societatea in Comandita pe Actiuni  este forma de societate comerciala constituita prin asocierea mai multor persoane, care participa la formarea capitalului social prin anumite contributii reprezentate prin actiuni, in vederea desfasurarii unei activitati comerciale, pentru realizarea unor beneficii si impartirea lor si care raspund pentru obligatiile sociale nelimitat si solidar, in cazul asociatilor comanditati, si numai in limita aportului lor, in cazul asociatilor comanditari.

Capitalul social al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic decat echivalentul in Ron a 25.000 Euro.

Documentele pe care trebuie sa ni le puneti la dispozitie pentru inregistrarea unei societati SCA sunt:

 • copie carte de identitate/pasaport ale actionarilor;

 • dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.); in cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social. Top Services va pune la dispozitie sediul social;

 • acordul Asociatiei de proprietari;

 • acordul vecinilor;

 • specimen de semnatura.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni va cuprinde urmatoarele documente:

 • cererea de inregistrare;

 • dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei;

 • actul constitutiv – original;

 • dovada privind sediul social/secundar;

 • daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007;

 • dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social;

 • actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire;

 • declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;

 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;

 • daca este cazul:

  • actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;

  • hotararea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societatii original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;

  • mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;

  • avizele prealabile prevazute de legile speciale

 • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;

 • imputernicire avocatiala.

Firma noastra va pune la dispozitie si servicii de contabilitate.

De redactarea tuturor documentelor si de obtinerea actelor necesare intocmirii dosarului pentru inregistrarea societatii la Registrul Comertului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupa noi.

In baza imputernicirii avocatiale vom depune dosarul la Registrul Comertului, va vom reprezenta in fata judecatorului delegat si va vom inmana certificatul de inregistrare a societatii comerciale in minim 7 zile de data depunerii cererii de inregistrare a societatii comerciale.

Stai conectat pe retele sociale